• Archivo personal

    El mes de septiembre del año 1977 empezó mi militancia política. Esta página recoge los artículos e intervenciones públicas que he ido haciendo a lo largo de los años.
  • Correo electrónico

  • Redes sociales

  • TRADUCTOR

  • Archivos

  • e-books gratuitos

  • La familia socialista

  • Anuncios

La Cataluña que sabe a dónde va

La Catalunya que sap on va
MIQUEL ICETA / viceprimer secretari del PSC
AVUI, 13 de juliol del 2008

Avui el PSC és el millor exponent de la Catalunya que sap on va, vol expressar-la plenament i vol fer-ho cada dia amb més potència i amb més eficàcia. Una Catalunya conscient dels seus reptes i possibilitats, disposada a desenvolupar amb fermesa les potencialitats del nou Estatut, compromesa en la transformació federal d’Espanya, decidida a superar la crisi econòmica i a construir una societat de més oportunitats i més ben repartides, una societat basada en els valors de llibertat, igualtat, justícia i solidaritat.

L’11è congrés del PSC ha de reafirmar els trets bàsics del nostre projecte. Un projecte socialista, perquè no ens resignem a una societat basada en l’egoisme i que tingui com a única mesura el benefici individual. Hem de dir alt i fort que no ens volem sotmetre a una societat regida per criteris de mercat i que la immensa força del capitalisme ha de ser compensada per regles que garanteixin la llibertat real, la preservació dels interessos col·lectius, la prevalença de la justícia i la solidaritat, l’esforç permanent per eradicar la fam, la pobresa, l’exclusió social i la guerra, per reduir les desigualtats socials i els desequilibris territorials, per assegurar el progrés econòmic, la sostenibilitat i el respecte a la democràcia i els drets humans arreu. Un projecte catalanista, perquè vol afermar l’autogovern de Catalunya per construir una societat d’oportunitats, inclusiva, amb igualtat de drets i deures, capaç d’unir en un mateix projecte persones de procedència diversa, afirmant la nostra realitat nacional, cultural i lingüística que, plural com és, ratifica el seu compromís quotidià amb la llengua catalana. Un projecte federalista, perquè vol promoure la unitat entre els pobles d’Espanya a partir del respecte a la realitat plurinacional, pluricultural i plurilingüística de l’Estat. Un projecte europeista perquè persegueix la construcció d’una Europa federal, que impulsi un model social d’oportunitats i cohesió, que sigui factor de pau al món i disposada a impulsar els mecanismes adequats de govern i regulació mundials capaços de limitar els estralls del capitalisme globalitzat. Un projecte municipalista, democràtic i de proximitat, que promou l’apoderament dels individus i comunitats i l’aplicació del principi de subsidiarietat en favor d’uns poders locals forts i eficaços en la defensa del progrés, la qualitat de vida i els interessos de les seves poblacions.

El progrés de Catalunya i la justícia social són les nostres fites. Volem assegurar el progrés econòmic, que tothom se’n beneficiï i que sigui sostenible. Per fer-ho volem donar resposta als que considerem els deu reptes fonamentals de la nostra societat: assegurar que tenim un sistema educatiu públic de qualitat; governar el fenomen de la immigració; promoure l’adequada dotació d’infraestructures; impulsar una política decidida en favor de la recerca, el desenvolupament i la innovació; millorar el sistema públic de salut; assegurar la provisió de serveis socials i d’atenció a les persones dependents; impulsar una política energètica sostenible i capaç de suportar la nostra demanda de creixement; garantir el subministrament d’aigua i l’adequada gestió dels residus; proveir les necessitats d’habitatge a preus assequibles; i atendre els problemes del canvi climàtic i les necessitats de desenvolupament rural. Aquests són els debats que interessen al PSC, a Catalunya.